Jak vybrat ventilátor do koupelny

Nabídka malých ventilátorů do koupelny je dnes velmi široká. Různé konstrukční řešení, vzduchový výkon, krytí, spotřeba energie, hlučnost nebo vzhled malých ventilátorů umožňují každému vybrat si vhodný výrobek pro svůj prostor.

V prvním kroku je nutno určit, kam povede odvětrání z ventilátoru do koupelny - ven přes zeď či okno nebo bude nutno napojit pro odvětrání plastové či ohebné potrubí.

Dle délky potrubí zvolíme typ ventilátoru do koupelny - axiální nebo radiální ventilátor.

Axiální ventilátory do koupelen jsou vhodné pro kratší potrubí s nižší tlakovou ztrátou (bez výraznějších ohybů či mřížek). Dostupné jsou ve třech průměrech - 100, 125 (120) a 150mm. Z naší nabídky se jedná například o venitlátory do koupelny E-style pro, DECOR, Lo-Carbon Silhouette, SILENT a SILENT DESIGN.

Axiální ventilátory do koupelny o průměru 100mm profouknou cca 3m, ventilátory o průměru 125 (120) a 150 mm profouknou cca 5m potrubí.

Radiální ventilátory do kouplen jsou určeny pro delší potrubí (od 5m) s vyšší tlakovou ztrátou. Z naší nabídky se jedná např. o ventilátory FLUX, KN2, Lo-Carbon Solo Plus, EB a EBB. Radiální ventilátory do koupelen jsou robustnější než ventilátory axiální.

Dalším nutným parametrem je nutné zjistit potřebný výkon ventilátoru do koupelny a tím i správně zvolit nejvhodnější typ. Není to vůbec složité. Potřebný výkon si nyní můžete vypočítat sami a lehce následujícím způsobem:

a) Změřte velikost místnosti a vypočítejte její objem v m3 (vynásobením: délka x šířka x výška)b) Následně upřesněte pomocí níže uvedené tabulky typ místnosti a její koeficient výměny vzduchu (k) - dle hygienických požadavků.c) Zjištěným koeficientem vzduchu (k) vynásobíte dříve vypočtený objem místnosti a získáte hodnotu udávající potřebné množství vzduchu pro hodinovou výměnu (m3/hod).

Dle průměru ventilátoru do koupelny se zpravidla odvíjí i jeho objemový průtok vzduchu:

Ø100 - cca 100 m³/h
Ø125 (120) - cca 150-180 m³/h
Ø150 - cca 250-290 m³/h

Při výběru ventilátoru do koupelny je třeba se zaměřit také na to, v jaké poloze ho lze namontovat - zda na stěnu, nebo na strop. Toto je třeba zvážit nejen z hlediska konstrukčního (závisí na typu ložisek a uložení oběžného kola), ale také z hlediska prvků na zavěšení. I když se jedná o malé ventilátory, jsou to pořád točivé stroje, které jsou zdrojem určitých vibrací a proto je nutné ventilátory (zvláště radiální) montovat k pevné konstrukci (stěna, strop) a nikoliv jen pokládat na podhled. Pro zmenšení přenosu vibrací do stěny je vhodnější použít plastové hmoždinky než kovové a zejména při montáži na strop využít všechny kotvící šrouby. Do stropu je doporučeno instalovat pouze ventilátory s kuličkovými ložisky!

Základní ovládání ventilátoru do koupelny bývá realizováno vypínačem, může však být zajištěno tlačítkem s časovým doběhem, který lze nastavit běžně v rozsahu několika minut a který zajistí automatické vypnutí ventilátoru. K řadě ventilátorů existuje jako příslušenství regulátor otáček, který umožňuje měnit plynule vzduchový výkon podle potřeby uživatele. Kromě toho mohou být ventilátory ovládány hygrostatem, který ventilátor spíná na základě překročení nastavené relativní vlhkosti v prostoru. Některé typy jsou vybaveny čidlem pohybu nebo čidlem CO2.

Základním příslušenstvím koupelnového ventilátoru je zpětná klapka, která zamezí proudění vzduchu v době, kdy je ventilátor mimo provoz. Nejjednodušší provedení je mechanická zpětná klapka, která je součástí velké části ventilátorů z naší nabídky. Další variantou jsou žaluziové klapky elektricky ovládané, které však potřebují pohon pro automatické spínání. Při připojování ventilátoru na společné potrubí odpadního vzduchu, např. v obytném domě, je podstatná také těsnost zpětné klapky, protože pokud není potrubí těsně uzavřeno, může dojít k přefuku vzduchu z jiných bytů právě do vaší koupelny. Ventilátory do koupelny s elektricky ovládanou automatickou žaluzií z naší nabídky např. VA, ICON, HEF a EDM.

 

BEZPEČNOST PROVOZU

Koupelny jsou místnosti se zvýšenou vlhkostí, proto jsou zde zvýšené nároky na provedení elektrických spotřebičů i elektroinstalace. Prostor koupelny se dělí do několika zón, ve kterých jsou různé nároky na krytí použitých spotřebičů (týká se svítidel, ventilátorů, bojlerů apod.) V prostoru přímo nad vanou nebo sprchou je zóna 1, kde jsou požadavky nejpřísnější. Zde je možno instalovat pouze ventilátor z plastu (izolantu) s dvojitou izolací s krytím nejméně IP 44 (druhá číslice 4 značí odolnost proti stříkající vodě, na trhu jsou i ventilátory s krytím IP 45 ... proti vodě tryskající) a to do výšky 1,8m a výše. Vzhledem k tomu, že z prostoru koupelny je potřeba odvádět zejména vodní páru, a nejvlhčí vzduch se zdržuje pod stropem, je všeobecně nejvýhodnější instalovat ventilátor přímo pod stropem, např. nad sprchovým koutem, kde je i nebezpečí zasažení proudem vody. Ventilátory s IP 44 lze pak instalovat i v nižších zónách. Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:
IP 0x - Nechráněno
IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:
IP x0 - Nechráněno.
IP x1 - Svisle kapající.
IP x2 - Kapající ve sklonu 15o.
IP x3 - Kropení, déšť.
IP x4 - Stříkající.
IP x5 - Tryskající.
IP x6 - Intenzivně tryskající.
IP x7 - Dočasné ponoření.
IP x8 - Trvalé ponoření.


Zdroj: http://vetrani.tzb-info.cz