Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti VIVENTUM trade s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost VIVENTUM trade s.r.o., pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

Kupující může uplatnit reklamaci osobně v sídle společnosti:
VIVENTUM trade s.r.o.
Rostislavovo náměstí 7
612 00  Brno

nebo doručením zboží poštou nebo jinou přepravní službou (ne na dobírku) na adresu:
VIVENTUM trade s.r.o.
Rostislavovo náměstí 7
612 00  Brno

  • informujte nás o reklamaci na e-mail obchod@vetrani-ventilatory.cz
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  • přiložte kopii faktury, příp. záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

Náklady spojené s dopravou zboží prodávajícímu a zpět Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte na vlastní náklady,
  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
  • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).