CHEMINAIR 400 - krbový venitlátor

Krbové ventilátory CHEMINAIR jsou vhodné pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky do ostatních místností v bytě nebo rodinném domu.


Skříň

Skříň je z pozinkovaného ocelového plechu a je opatřena tepelnou izolací. Oběžné kolo je od motoru odděleno izolovanou přepážkou. Na plášti ventilátoru je umístěn ovládací prvek termostatu. Tepelné čidlo je umístěno na výtlaku ventilátoru a má rozsah 0–90 °C.

Oběžné kolo
Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, z pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo.

Motor
Motor je jednofázový, 230 V / 50 Hz, s vestavěnou tepelnou ochranou a je určen pro trvalý provoz při teplotách do 180 ºC.

El. připojení
Elektrické připojení vyvedeným kabelem pod omítkou nebo na omítce. Ukončení pevného přívodu v instalační svorkovnici, která je na skříni ventilátoru.

Regulace otáček
Ventilátor se automaticky spustí podle nastavené teploty na termostatu. Vypne se v případě, že teplota vzduchu proudícího z krbové vložky poklesne pod nastavenou hodnotu. Doporučená teplota je 40 °C. Kromě toho je možné plynule regulovat otáčky regulátorem, ale je nutné počítat s nárůstem teploty vzhledem k pomalejšímu proudění vzduchu.

Hluk
Hluk emitovaný ventilátorem je měřen na sání a na výtlaku ve 3 bodech výkonové křivky.

Montáž
Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru. Montuje se především v podstřešku a přibližně ve vzdálenosti 2 m vzhledem k ose sacího potrubí. Musí být umístěn na pevnou podložku, například 2 pevné desky, mezi něž je vložena zhruba 5 cm silná nehořlavá polotuhá izolace. CHEMINAIR nesmí být pokryt izolační vrstvou, aby se umožnila přirozená ventilace motoru.Upozornění
U všech komponentů je nutno dbát na předepsanou pracovní teplotu, aby nedošlo k jejich zničení, případně ohrožení stavebních konstrukcí.

Rádi Vám s výběrem poradíme. Neváhejte a kontaktujte nás:


Dostupnost: na obj. 2-3 týdny
Kód: CHEMINAIR400

13310Kč vč. DPH
CHEMINAIR 400 - krbový venitlátor